Правила и услови

  • Џентлмен стор веб шопот може да се користи без никаква надокнада за користењето, а во согласност со овде наведените правила и услови
  • Корисниците по 18 години не смеат да ја користат страната на џентлмен сторот. Страницата не е дизајнирана да привлече некој кој е под 18 годишна возраст. Забранета е продажба на тутун и тутунски производи на лица по 18 години. Со купување на овие производи се изјаснувате дека имате над 18 години.
  • Купувач се смета секое правно или физичко лице кое преку телефон или електронска пошта ќе нарача производи во вредност од над 500 денари
  • Цените на производите се во денари (мкд) со вклучен ДДВ од 18%